Chứng chỉ
Trang chủ > Về chúng tôi > Chứng chỉ

Chứng nhận của SGS đề cập đến việc chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn của SGS dựa trên các tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu của khách hàng. Để thực hiện chứng nhận liên quan, phải vượt qua kiểm tra, kiểm tra, xác định, chứng nhận và các phương tiện khác.

Kiểm tra SVHC được thực hiện theo: (i) Một trăm sáu mươi mốt (161) chất trong Danh mục Ứng cử viên của Các Chất Có Nguy cơ Rất Cao (SVHC) cho phép xuất bản bởi Cơ quan Hoá chất Châu Âu (ECHA) vào và trước ngày DEC 17,2014 về Quy định (EC) số 1907/2006 liên quan đến REACH.

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng để duyệt hoặc tải xuống chứng chỉ của chúng tôi trực tuyến.

TIM截图20180125143638.jpg

SGS test report.jpg