Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ngành công nghiệp xử lý hồ sơ nhựa của Trung Quốc bắt đầu một giai đoạn mới
- Mar 26, 2018 -

Sau sự phát triển nhanh chóng của "Mười hai năm", Trung Quốc đã trở thành sản xuất lớn nhất thế giới về các sản phẩm nhựa, tiêu thụ và xuất khẩu quyền hạn.

Năm 2016 vào "Mười ba-Năm" kể từ khi chuyển đổi nhanh chóng và nâng cấp ngành công nghiệp chế biến nhựa, cải tiến công nghiệp chế biến nhựa năng suất đổi mới độc lập và vật liệu mới, công nghệ, thiết bị và phổ biến các sản phẩm hiện đại, ngành công nghiệp nhựa của Trung Quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Năm 2017 là thời kỳ quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến nhựa của Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn. Ngành công nghiệp chế biến nhựa để thúc đẩy cung cấp các cải cách cơ cấu như là đường chính, nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp và hiệu quả như là trung tâm, tuân thủ đổi mới, chuyển đổi quyền lực, để đạt được kết quả hiệu quả.

Năm 2018 là sự khởi đầu của việc thực hiện đầy đủ tinh thần 19 của năm, ngành công nghiệp chế biến nhựa của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn phát triển mới phụ thuộc nhiều hơn vào tiến bộ công nghệ. Mô hình Đổi mới Toàn cầu và sự thay đổi trong công nghiệp sẽ đẩy nhanh hơn nữa. Ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu đi vào giai đoạn chuyển đổi thông minh, sự phát triển ngành công nghiệp chế biến các ngành công nghiệp chế biến nhựa dẻo dai. Ngành công nghiệp chế biến nhựa trình bày xu hướng phát triển của chức năng, nhẹ nhàng, sinh thái và hình thành vi.