Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tình hình hiện tại của ngành công nghiệp PVC Profile
- Mar 26, 2018 -

Ngành công nghiệp cũng có một số lượng lớn các doanh nghiệp sản xuất (gần 400), năng lực sản xuất nhỏ (2,8 triệu tấn), nhu cầu nhỏ (doanh thu quốc gia năm 2003 bán 1,2 triệu tấn), năng lực không thể chơi đầy đủ các mâu thuẫn, sản lượng hàng năm của hơn 20.000 tấn doanh nghiệp dưới 10, mức độ chất lượng sản phẩm là không đồng đều, sản phẩm kém phẩm chất vẫn có một thị trường, chất lượng công nghiệp và tiêu chuẩn kỹ thuật là quá thấp, không có lợi cho sự tiến bộ công nghệ, dẫn đến thay thế các sản phẩm nhôm. Thị trường cao cấp (30%) bị chiếm bởi các thương hiệu nước ngoài, thị trường trung và thấp là không có lợi, cạnh tranh là khốc liệt, mô hình cuối cùng vẫn chưa hình thành.

Từ phân phối nhà máy, trong 392 nhà sản xuất hồ sơ, Đông Nam 37%, Sơn Đông 12%, miền trung 17%, đông bắc 19%, miền Tây 15%. Từ năng lực của Phòng năm 2003 công suất quốc gia 2,8 triệu tấn, khu vực Sơn Đông 9%, miền Trung 1%, đông bắc 32%, miền Tây 7%, nam đông 39%.