Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phân loại vật liệu hợp chất PVC
- Mar 23, 2018 -

Hợp chất PVC được chia thành hợp chất PVC mềm (mềm PVC hỗn hợp) và hợp chất cứng nhắc PVC (hỗn hợp polyvinyl clorid cứng) hai loại chính, sự khác biệt chính là việc sử dụng chất làm dẻo của số khác nhau. SOFT PVC hợp chất được yêu cầu để tạo ra các hạt được sử dụng, và nhiệt độ xử lý tương ứng là tương đối thấp. Hợp chất PVC RIGID thường được sử dụng làm chất dẻo kỹ thuật. Khi không sử dụng chất dẻo ở tất cả các hợp chất PVC cứng nhắc, chúng tôi gọi nó là upvc.

PVC Vật liệu Compound Nói đúng, nên là vật liệu hợp kim PVC, phổ biến nhất được sử dụng là PVC / abs, PVC / ASA, vật liệu hợp kim PVC / PMMA, Từ Châu Han Yong Nhựa vật liệu mới là hợp chất PVC sửa đổi của công nghệ xây dựng dẫn đầu.